Skip to content

Courses

SQUASH COURSES
คอร์สเรียนสควอช
สอนสควอชโดยโค้ชนัน

TEN ALL SQUASH CLUB

Private Squash Session
คอร์สเรียนสควอช แบบส่วนตัว (เดี่ยว/คู่)

หลักสูตรเรียนสควอชแบบส่วนตัว ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกท่าน หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด โค้ชนันจะเน้นการสอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน
ตีสควอช เพื่อออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก สุขภาพดี
ตีสควอช เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา
ตีสควอช เพื่อการแข่งขัน ทีมโรงเรียน/คัดตัวทีมชาติ
ตีสควอช เป็นกิจกรรมยามว่างกับเพื่อนและครอบครัว
ตีสควอช เพื่อใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ

TEN ALL SQUASH CLUB

Private Group Squash Session
คอร์สเรียนสควอช แบบกลุ่มส่วนตัว

หลักสูตรเรียนสควอชแบบกลุ่มส่วนตัว (3-4 คน)
สำหรับกลุ่มครอบครัว/กลุ่มเพื่อน
จัดสอนแบบกิจกรรมกลุ่มบริษัท / กิจกรรมภายในองค์กร
แบ่งคอร์สสอนเป็น 3 ระดับ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
Beginner Level - เหมาะกับผู้เรียนที่ไม่เคยตีสควอชมาก่อน
Intermediate Level - เหมาะกับผู้เรียนที่เคยตีสควอชมาบ้าง
Advance Level - เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาฝีมือ/เน้นเทคนิค/ความแม่นยำ

Promotion
เรียนตีสควอชแบบจอยกลุ่ม

TEN ALL SQUASH CLUB

Promotion ราคาพิเศษ เพียง 3,900 บาท/คน
Joined Group Session - Basic Squash
เรียนสควอชแบบจอยกลุ่ม - ตีสควอชเบื้องต้น 6 ชั่วโมง

Basic Squash - เหมาะกับผู้เรียนที่ไม่เคยตีสควอชมาก่อน
สอนตีสคอวชเบื้องต้น จนถึงการเล่นเกมส์ และกติกาแข่งขัน
เรียนกลุ่มละ 4 คนเท่านั้น (ครบจำนวน เปิดคอร์สทันที)
เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
คอร์สเรียน 6 ชั่วโมง (ประมาณ 1 เดือน)
ค่าเรียนเหมาจ่าย ไม่ต้องเสียค่าสนามเพิ่มเติม
มีอุปกรณ์ให้ยืมใช้ฟรีตลอดหลักสูตร (ไม้สควอช/ลูกสควอช)

Gallery & Memories

Squash Event - กิจกรรมสนุกๆ

กิจกรรม Christmas & Squash Game 2017-18
กิจกรรม Christmas & Lucky Draw 2018-19
กิจกรรม Christmas & Squash Game 2019-20

Squash Clinic

Squash Clinic ประเทศลาว จัดโดย Mr.John
Squash Clinic ประเทศออสเตรเลีย PSA Event
-------------

Get In Touch - Channel

เรียนสควอช - ติดต่อโค้ชนัน