Skip to content

Squash 101 – สควอชเบื้องต้น

Basic Squash – เริ่มต้นตีสควอชอย่างถูกต้อง สนุก เข้าใจง่าย

วิธีการตีสควอช เล่นสควอช

ผู้เล่น 2 คน สลับกันตีลูกสควอชไปที่กำแพงหน้า ลูกสควอชสามารถเด้งโดนกำแพงได้รอบทิศแต่สุดท้ายลูกจะต้องโดนกำแพงหน้าก่อนตกพื้น โดยลูกสควอชเด้งพื้นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เส้นในสนามสควอช

เส้นแดงบนกำแพง ใช้กำหนดขอบเขตสนามสควอช

(1) เส้นออก - Out Line

เส้นรอบสนามสควอชยาวไปถึงกำแพงหลัง หากตีลูกโดนเส้น หรือ สูงกว่าเส้นออก >> จะถือว่าลูกออก / เสียแต้ม

(2) เส้นเสิร์ฟ - Service Line

สำหรับลูกเสริฟ์ ผู้เสิร์ฟต้องตีลูกเหนือเส้นเสิร์ฟ หากเสิร์ฟลูกโดนเส้นหรือต่ำกว่าเส้นเสิร์ฟ >> จะถือว่า ลูกDown / เสียแต้ม

(3) เส้นTin - Tin Line

เป็นเส้นล่างขอบเขตสนาม หากตีลูกโดนเส้น หรือต่ำกว่าเส้นบริเวณ Tin >> จะถือว่า ลูกDown / เสียแต้ม

เส้นแดงบนพื้น ใช้สำหรับการเสิร์ฟ

(4) เส้น T - T Line

ผู้เสิร์ฟต้องเสิร์ฟลูกให้ลูกเด้งกำแพงหน้าและตกหลังเส้น T เท่านั้น >> หากลูกตกหน้าเส้น T หรือตกบนเส้น >> ถือว่าลูกเสีย / เสียแต้ม

(5) เส้นแบ่งคอร์ท - Half Court Line

ผู้เสิร์ฟจะต้องเสิร์ฟลูกมาฝั่งตรงข้าม >> หากลูกตกบนเส้นแบ่งคอร์ท ถือว่าลูกเสีย / เสียแต้ม

(6) กล่องเสิร์ฟ - Service Box

กล่องเสิร์ฟมี 2 ฝั่ง ซ้ายขวา ใช้เป็นจุดเสิร์ฟลูก

กติกาการนับคะแนนกีฬาสควอช

กติกาการเสิร์ฟกีฬาสควอช

ความปลอดภัย และกติกามารยาทในเกมส์สควอช

เนื่องจากการเล่นสควอช ผู้เล่น 2 คน อยู่ในคอร์ทเดียวกัน จึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการตี เพื่อไม่ให้ผู้เล่นอื่นได้รับอันตราย
ทั้งนี้ ผู้เล่นสามารถขอ Let เพื่อหยุดเล่นลูกอันตรายและเริ่มเล่นแต้มนั้นใหม่อีกรอบ หรือ ขอ Stroke เมื่อฝ่ายตรงข้ามขวางทางบอลแบบ 100% และผู้ขอ Stroke ต้องหยุดเล่น และได้แต้มนั้นทันที

ข้อแนะนำสำหรับผู้เริ่มเล่น หรือ เล่นเป็นกีฬาที่ไม่ใช่การแข่งขัน หากลูกไหนไม่ปลอดภัยควรหยุดเล่นลูกนั้นทันที และขอ Let เพื่อเริ่มเล่นแต้มนั้นใหม่ เพื่อความปลอดภัย และการเล่นสควอชได้อย่างสนุกยิ่งขึ้น